نوازش در روابط زناشویی

در زندگی زناشویی افراد دیابتی نوازش های روحی  وجود دارد که رعایت آنها  می تواند به کنترل استرس روزمره و در نتیجه کنترل قند خون کمک کند . به توصیه هایی در رابطه با این نوازش ها می پردازیم .

وقتی زن و مرد اهل گفتگو باشند ، آمادگی دارند دقایقی از روز یا ساعاتی از هفته درباره ی محتوای داستان فیلمی که دیده اند بحث کنند و آن را به نقد بکشند .

 • اگر زن یا مرد به باورهای عقلانی همسر خود احترام بگذارند ، او را نوازش داده اند .
 • وقتی زن یا مرد درباره کتابی جدید با هم بحث می کنند ، یکدیگر را می نوازند .
 • وقتی زنی همسرش را به شرکت در سمینارهای آموزشی ترغیب کند و برای او جا رزرو کند ، اورا نوازش داده است . همچنین وقتی مردی کتاب های مورد علاقه همسرش را برای او می خرد .
 • وقتی زنی برای همسرش DVD آموزشی می خرد یا به او هدیه می دهد .
 • وقتی زن یا مرد به مفاهیم عقلانی علاقه دارند ، همسر خودرا به شرکت در کنفرانس خارجی ترغیب می کنند و در این قبیل سفرها او را همراهی می کند، همه و همه نوازش های عقلانی هستند که مرد یا زن به هم می دهند .
 • در طراحی نقشه ها و برنامه هایتان سعی کنید از بالغ یکدیگر بهره ببرید .وقتی بالغ هر دو نفر با هم درگیر می شوند ، عقلانیت در زندگیتان نمود پیدا می کند . زن و مرد بالغ می توانند تأیید و نوازش های مثبت به یکدیگر بدهند و سرنوشت و آینده ی خود را بسازند .
 • خیلی از اتفاقات مهم زندگی را با هم در جریان بگذارید . مخفی کاری والدانه را از دایره ی رابطه تان حذف کنید . قبل از اینکه دیگران متوجه موضوعی شوند ، آن را به همسرتان بگویید ، چون نوعی نوازش عقلانی است .
 • زمانی که کتاب ، فیلم یا مجله ای می خوانید ، درباره ی آنها گفتگو کنید . این گفتگو نوعی نوازش عقلانی و بالغانه است.
 • وقتی همسرتان در مورد موضوعی عقلانی ، مفهومی و استدلالی حرف می زند ، بالغانه به او گوش بدهید . حرفش را جدی بگیرید و اجازه ندهید والد طعنه زن و مسخره گرتان آنجا حضور یابد . با گوش دادن حس نوازش ،همدلی و درک را به او بازخورد می دهید .
 • از همسرتان بپرسید به چه مجلات ، کتاب یا فیلم هایی علاقه دارد و اشتراک آن ها را برایش بگیرید . سعی کنید در برابر عقاید فلسفی و عرفانی او برخورد نوازشی نشان دهید . با این رفتار ، نوازشی قوی به نامزد و همسرتان ارسال و القا می کنید .
 • به ارزش ها ، باورها و عقاید یکدیگر با ادبیاتی باز احترام بگذارید . این شکل برخورد شما حس نوازشی عمیق را در فرد مقابل ایجاد خواهد کرد .
 • بدون شک همسرتان درباره ی موضوعاتی با شما مخالف است . به استدلال های کودک خشمگین و بالغ او در مورد مخالفت هایش خوب گوش فرا دهید . با خوب شنیدن ، نوازشی عمیق به او هدیه می دهید . این تجربه نشانه ی اوج نوازش ، تحمل و پذیرش من بالغ در شماست .
 • سعی کنید هر دو نفر بالغ تان را طوری آموزش دهید که کتاب هایی در زمینه زناشویی بخوانید و درباره ی آنها با هم گفتگو کنید . با هم DVD های آموزشی –جنسی تماشا کنید و درباره ی آن ها گفتگوی بالغانه داشته باشید . این نشانه ی پویایی عقلانی شماست .

منبع :کتاب نوازش در روابط زناشویی (راهکارهای افزایش سواد نوازشی زن و شوهرها )

نویسنده :دکتر علی شمیسا انتشارات نسل نواندیش 1393

نظرات