نوروپاتي چيست؟

آسيب اعصاب محيطي بدن را نوروپاتي مي‌گويند که باعث ايجاد علائمي در بدن مي‌شود و اين علائم بسته به اينکه کدام عصب ما يعني حسي يا حرکتي دچار آسيب شوند بي‌حسي يا سوزن سوزن شدن  و درد يا حساسيت بيش‌ از‌ حد را در انگشتان دست و پاي ما ايجاد مي‌کند. 

توصيه هاي ورزشي

براي پيشگيري از پيشرفت اين مشکل و بهبود شرايط مي توان نرمش هاي زير را انجام داد.

 • روي پنجه پا بايستيد و در صورتي که تعادل نداريد يکي از دستان خود را به ديوار بگيريد. 10 شماره مکث کنيد و پايين بيايد.  بعد از 5 ثانيه استراحت مجدداً 10 شماره روي پاها قرار بگيريد. اين تمرين را 4 مرتبه انجام دهيد .

 • بايستيديا بنشينيد. انگشتان پا را به سمت کف پا خم کنيد. در اين حالت کف پا داراي گودي مي شود. 10 ثانيه مکث کنيد و رها کنيد. 4 مرتبه انجام دهيد.

  

 • روي صندلي يا روي زمين بنشينيد. پاها را کشيده و مچ پا را به سمت خودتان بکشيد. به صورتي که  انگشتان پا به سمت ساق پا قرار بگيرند. 50 شماره شمرده و رها کنيد. در صورت کمردرد، يک  پاي خود را روي صندلي کشيده و پاي ديگر روي زمين باشد.

 

 •  دقيقا مانند تمرين قبل با اين تفاوت که انگشتان پا را به سمت جلو مي‌کشيم.
 •  در حالت نشسته يا ايستاده، انگشتان پا را از هم دور و بهم نزديک کنيد. 10 مرتبه انجام دهيد.

 • با انگشتان پا 30 مرتبه يه زمين ضربه بزنيد.

 •   روي کنار داخلي پا قرار بگيريد. مي توانيد 1 دقيقه با اين حالت راه برويد. يا 1 دقيقه بايستيد. يا رو صندلي يا زمين نشسته و 1 دقيقه در اين حالت مکث کنيد.

 

 • دقيقا مانند تمرين قبل فقط روي لبه خارجي پا انجام مي شود.

 •   جوراب ، دستمال ،حوله يا هر چيزي که راحت تر هستيد را روي زمين گذاشته و سعي کنيد با انگشتان پا آن را بلند کنيد. 20 مرتبه انجام دهيد.

 •   تمرين قبل را با جابه جايي دستمال بين انگشتان پا براي 1 دقيقه ادامه دهيد.

 •   در صورت نداشتن زخم پا، يک بطري پلاستيکی آب، غلتک يا هر وسيله‌ای استوانه‌ای را زير پا بگذاريد. پا را به آرامی و عميق از پنجه به پاشنه و بالعکس روی آن غلت دهيد. سعی کنيد زانو‌ها حرکت نکرده و اين نرمش از مفصل ران انجام شود.

 • يک توپ کوچک تهيه کرده و پا را روی آن فشار دهيد و بعد از چند ثانيه مکث رها کنيد.

 تمرينات فوق را بعد از گذشت دو هفته با تعداد بيشتري انجام دهيد.

سایر توصیه ها

 •  آويشن را درآب سرد ريخته  و پا را به مدت 20 دقيقه در اين محلول قرار دهيد. اين عمل باعث بهبود مشکلات گردش خون مي شود.
 • زنجبيل را با روغن نارگيل، روغن زيتون يا ديگر روغنهاي گياهي مخلوط کرده و هر روز 10 تا 15 دقيقه کف پا را  با اين مخلوط ماساژ دهيد.
 • مصرف نخود، لوبيا، شير، ماست و زرده تخم مرغ باعث افزايش ويتامينB در بدن شده که به رفع سوزش پا کمک مي کند.

 

 

 

 

نظرات