هدف گزاری در ورزش یعنی چه ؟

   اگه به هر دلیلی تا کنون ورزش نکرده اید و یا از اواسط ورزش کردن آن را رها کرده اید چون هیچ هدف و انگیزه ای ندارید بهتر است که اهدافی را برای ورزش کردن خود مشخص کنید.این عمل باعث می شود تا انگیزه شما برای انجام ورزش بسیار بیشتر شود.

   اهداف شما برای انجام فعالیت بدنی باید دارای این ویژگی ها باشد:

  • کاملا مشخص و واضح باشد .مثلا کاهش وزن ، تناسب اندام ، بهبود تعادل ..کنترل دیابت و ....

  • قابل اندازه گیری باشد و بتوان مقدار رسیدن به آن را مشخص کرد.(مثلا رسیدن قند خون ناشتا به 105 )

  • دست یافتنی باشد (مثلا بهبود کامل دیابت و نخوردن هیچ داروئی به عنوان هدف ،زیاد مناسب نیست )

  • زمان دار باشد و زمان رسیدن به آن مشخص شود. مثلا طی یک ماه بعد از ورزش قند ناشتا من از 180 به 105 برسد

  • برای رسیدن به هدف از گام های کوچک شروع کنید ( برای مثال از روزی 10 دقیقه ورزش شروع کنید تا به 1 ساعت در روز برسد .)

  • فعالیت هایی را انتخاب کنید که از انجام آن لذت می برید .

  • حتما در انجام فعالیت ها از متخصصین کمک بگیرید

  • حتما فعالیت ها و مسیر رسیدن به اهداف را روی برگه ای یادداشت کنید و وقتی به هدف نهایی رسیدید تلاش خود را به صورت مکتوب دیده و خود را تحسین کنید.

 

منبع : فعالیت بدنی در دوران سالمندی ..دکتر احمد نظری و همکاران ...انتشارات اندیشه ماندگار .1401

نظرات