هيپوگليسمي

هيپوگليسمي

 براي به كار انداختن ماهيچه ها نياز به انرژي داريم . اين انرژي از راه مصرف قند و سپس چربي به دست مي آيد. قند از جمله موادي است كه در سلول هاي ماهيچه اي بدن مورد استفاده قرار مي گيرد. در فرد سالم هنگام ورزش و فعاليت بدني ، توليد و ترشح انسولين در لوزالمعده به طور خودكار كم مي شود و در واقع ميزان انسولين خون كاهش مي يابد. بنابراين يك فرد سالم هنگام فعاليت بدني دچار كاهش قندخون نمي گردد. اين يك دفاع طبيعي است كه در افراد ديابتي وجود ندارد و ممكن است اين فرد پس از فعاليت شديد بدني دچار افت قند خون گردد

 خطر هیپوگلیسمی ناشی از فعالیت فیزیکی در افراد تحت درمان با انسولین یا داروهای محرک ترشح انسولین

 عوامل تعیین کننده میزان نیاز به مصرف کربوهیدرات:

  • طول مدت ورزش
  • شدت ورزش
  • قندخون قبل از شروع ورزش
  •  میزان کاهش دوز دارو

 علت هیپوگلیسمی بعد از ورزش: افزایش حساسیت به انسولین

 هیپوگلیسمی در بیمارانی که تحت درمان با انسولین یا داروهای مترشحه انسولین نیستند معمول نیست

نظرات