والدین خوب

هر کودکی دوست دارد والدینی خوب داشته باشد، برخلاف بعضی از آموزشهای رایج، والد خوب بودن به این معنی نیست که آنقدر مقابل فرزندانمان کوتاه بیاییم که آنها هر کاری دوست دارند بکنند. آنچه فرزندان ما نیاز دارند والدینی است که خونسردی خود را حفظ کنند، به ویژه زمانی که اوضاع حسابی به هم می ریزد . کودکان می خواهند والدینشان کمتر نگران شوند و خیلی بیشتر متعادل و خویشتن دار باشند. آنها دوست دارند شما خونسرد بمانید، حتی زمانی که خود از کوره در می روند.

مهمترین کاری که می توانیم برای فرزندان خود انجام دهیم این است که یاد بگیریم روی رفتار خود تمرکز کنیم.

اگر برخود تمرکز کنید رابطه ی سالم تر وشادتری با کل اعضای خانواده خواهید داشت. بزرگترین مشکل ما واکنش هیجانی ماست. به جای آنکه سعی کنیم با اضطراب کودک خود را کنترل کنیم، بهتر است ببینیم چه چیزی را میتوانیم کنترل کنیم: فرو نشاندن واکنش های نسنجیده و احساسی خود.

اگر می خواهیم با نفوذ و تاثیر گذار باشیم ابتدا باید خود را تحت کنترل درآوریم . تنها در این صورت است که می توانیم پاسخ رفتاری خود را انتخاب کنیم و صرف نظر از رفتار فرزندانمان، تصمیم بگیریم چگونه رفتار کنیم

درست است که همه ی ما سرفرزندان خود فریاد نمی زنیم، اما همه درگیر واکنش های احساسی و نسنجیده هستیم . ممکن است فریاد بکشیم، خشونت به خرج دهیم، با سیاست کودک را وادار به رفتار دلخواه خود کنیم، او را نادیده بگیریم، از او فاصله بگیریم یا حتی محبت خود را از او دریغ کنیم. تمام این مثال ها از جمله واکنش های احساسی به شمار می روند تمام این رفتارها شکل دیگری از فریاد کشیدن هستند.

تربیت بدون فریاد می گوید: تنها راه حفظ سلطه و نفوذ بر فرزندانمان این است که بر خود مسلط باشیم.

در اینجا از شما می خواهم که عملا با صدای بلند بگویید:(( مسئولیت من نسبت به فرزندم این است که، صرف نظر از رفتار او، مراقب رفتار خود باشم))

برگرفته از کتاب کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان تربیت بدون فریاد

نوشته : هال ادوارد رانکل

مترجم: اکرم کرمی

موسسه انتشارات صابرین

نظرات