ورزش و رتینوپاتی (آسيب عروق شبكيه چشم)

در افراد ديابتي كه در عروق شبكيه چشم خود اختلال دارند، ورزشها و فعاليت هايي كه فشار داخل چشم را بالا مي برند (ورزش هايي كه با زور زدن شديد همراه هستند )، مثل وزنه برداري و يا بلند كردنوزنه هاي سنگين ممكن است سببخونريزي شوند بنابراين انجاماين گونه حركات ممنوع ميباشد پياده روي و شنا جزء ورزش هاي پيشنهادي در اين افراد هستند.در

افراد با رتینوپاتی پرولیفراتیو و یا غیر پرولیفراتیو شدید: 

  •  ممنوعیت ورزش های ایروبیک با شدت بالا
  • ممنوعیت تمرینات مقاومتی
  • هدف: پیشگیری از خطر خونریزی ویتروس یا کنده شدن شبکیه
  •  توصیه : مشاوره با یک چشم پزشک در صورت برنامه ریزی برای
  • ورزش های با شدت زیاد
  •  افزایش فشارخون همراه با تمرینات ورزشی ممکن است باعث
  • تشدید رتینوپاتی و افزایش خطر خونریزی در زجاجیه و شبکیه شود

منبع : standards of medical care in diabets-2019

نظرات