پیاده روی (قسمت دوم)

نکات ضروری پیاده روی

  • با یک میزان متناسب و نسبتا کوتاه پیاده روی را شروع کنید.برای مثال برای شروع 15 تا 20 دقیقه آرام راه بروید.
  • پیاده روی شما باید شامل سه بخش باشد : ابتدا برای شروع گرم کردن(می توانید آرام راه بروید یا حرکات کششی انجام دهید)،طی مسافت مورد نظر ، برای اتمام در انتها سرد کردن (آرام راه رفتن و انجام حرکات کششی)
  • برای گرم کردن حرکات کششی انجام دهید و تمرکزتان روی ساق و ران و مچ پا باشد.سپس  5 دقیقه  اول را با سرعت کم ، در حدود نصف سرعت عادی خودتان راه بروید. این کار باعث می شود که بر ماهیچه ها بیش از حد فشار وارد نشود و بدن از آسیب های احتمالی در امان بماند.
  • پس از گرم کردن با سرعت عادی شروع به حرکت کنید.سرعت  و مسافت حرکت باید متناسب با سن و شرایط عمومی بدنتان باشد.هرگز از حد تعادل خارج نشوید.
  • زمانی که قادر باشید بدون تنگی نفس و نفس نفس زدن قادر به صحبت و راه رفتن باشید ،یعنی سرعت مناسبی دارید.
  • شانه های خود را عقب نگه دارید و عضلات خود را آزاد کنید .قوز نکنید و همیشه سعی کنید عضله بین جناغ سینه و نافتان صاف و کشیده و منقبض به سمت داخل باشد.بگذارید دستانتان آزادانه در کنارتان تاب بخورد.
  • قدم های خود را به صورت پاشنه –پنجه برداریدو کف پا را بر زمین نکوبید.
  • گام های منظم بردارید تا سرعتتان یکنواخت شود.
  • در انتهای پیاده روی به تدریج گامهایتان را کوتاه و سرعتتان را کم کنیدتا به سرعت ارام زمان گرم کردن برسید.
  • پیاده روی خود را با انجام حرکات کششی تمام کنید.این کار ماهیچه ها را از انقباض خارج کرده و ضربان قلب را به حالت طبیعی برمی گرداند.

 

ادامه دارد.....

منبع : حرکات اختصاصی و بهبود ضعف های عضلانی

.چاپ 1398 .مرضیه طالب

نظرات