پیاده روی (قسمت سوم)

اصول برنامه ریزی برای پیاده روی

بهترین زمان برای پیاده روی وقتی است که معده پر نباشد و بلافاصله بعد از پیاده روی هم غذا خورده نشود.بنابراین توصیه این است که 1.30 ساعت از روی وعده غذای اصلی و 30 دقیقه از روی میان وعده گذشته باشد.

برای تاثیر پیاده روی بر سلامتی و کاهش وزن به مرور باید فاکتورهای آمده  در جدول زیر را تغییر داد تا بدن هر لحظه در تکاپو باشد خودش را با شرایط جدید به وجود آمده تنظیم کند.

 

 مطلوب ترین حالت تغییر در اصول پیاده روی به صورت هفتگی است .مثلا هفته اول سه روز در هفته به مدت 15 دقیقه 100 متر را با شدت آرام برای یکبار طی می کنید.هفته دوم می توانید در یکی از فاکتورها تغییر ایجاد کنید.برای مثال شدت را افزایش دهید.با افزایش شدت خود به خود مدت کم می شود.یا مدت را افزایش دهید که مسافت خود به خود افزایش می یابد.این تغییرات باعث هماهنگی بین ارگان های بدن و تغییرات ایجاد شده می شود و به بهبود سلامتی کمک می کند. می توانید این جدول را برای خود ترسیم کرده  و میزان پیاده روی و تغییرات را هر روزه ثبت کنید و بعد از یک ماه پیشرفت خود را چک کنید.

ادامه دارد.....

منبع:حرکات اختصاصی و بهبود ضعف های عضلانی .مرضیه طالب 1398

نظرات