پیاده روی (قسمت چهارم)

یکی از راه ها ی تشخیص " شدت " پیاده روی گرفتن ضربان قلب می باشد.از طریق گرفتن نبض مچ دست می توانید خیلی راحت میزان شدت ورزش خود را به دست آورید.برای گرفتن نبض ،انگشت اشاره و وسط را در راستای شست دست ،روی مچ گذاشته و میزان ضربان را در 15 ثانیه حساب کنید،سپس تعداد را در 4 ضرب کرده که میزان ضربان در یک دقیقه (60ثانیه ) به دست می آید.هر فرد به طور اختصاصی ضربان مشخصی برای بهبود سلامتی و چربی سوزی خود دارد.بهترین شدت برای چربی سوزی 60 تا 75 درصد حداکثر ضربان قلب است که از فرمول زیر محاسبه می شود.

برای مثال برای یک فرد 20 ساله برای اینکه چربی سوزی داشته باشدباید حداقل 20 دقیقه فعالیتی انجام دهد که ضربان او بین 120 تا 150 ضربه در دقیقه باشد.

120=12000/100=60×200=سن-220

150=15000/100=75 ×200=سن-220

 

افرادی که دارای فشار خون یا بیماری خاصی هستند حتما باید با مشورت پزشک ،شدت ورزش خود را انتخاب کنند و محدوده ضربان برای آنها متفاوت از فرد سالم می باشد.در برخی موارد برای این افراد ،حداکثر ضربان قلب را از عدد 10 کم میکنیم .

اگر قصد شما افزایش استقامت قلبی –عروقی است ضربان کمی بالاتر از محدوده چربی سوزی است . اگر قصدتان صرفا بهبود سلامتی و حفظ وزن است باید ضربان کمتر از محدوده چربی سوزی باشد.

 

پایان

منبع:حرکات اختصاصی و بهبود ضعف های عضلانی .مرضیه طالب 1398

نظرات