کنترل احساس

زمانی که در موقعیت جسمی و روانی استرس زا قرار می گیرید ،بدن شما شروع به ازاد سازی و واکنش های هورمونی پیچیده می کند . غدد فوق کلیوی ادرنال شروع به ترشح کورتیزول  می کنند . هورمون در درجه اول مسئول مقابله و یا عکس العمل فیزیولوژیکی جنگ و گریز در برابر خطر است . کورتیزول سیگنال هایی به کبد میفرستد تا تولید گلوکز برای قند رسانی به مغز و سیستم عصبی مرکزی به منظور جذب انرژی اغاز شود ،در خالیکه این پیغام فرستادن در بافت چربی و ماهیچه باعث کم شدن جذب می شود . ترشح هورمون هم چنین باعث ازاد شدن اسیدهای چرب در بافت چربی می شود که سوخت ماهیچه هستند و باعث افزایش فشار خون می شود .

یک نکته مهم

هیچ کس و واقعا هیچ کس ،همیشه بر روی دیابت خود کنترل نداشته است . اگر قند خون بالا و یا پایین غیر قابل پیش بینی  دارید ،به عنوان یک شکست  شخصی ان را تلقی نکنید .زمانی که  این حالت برایتان پیش می اید ان را به عنوان تجربه ای حفظ کنید تا دوباره اتفاق نیفتد .

استرس هم چنین غدد فوق کلیوی ادرنال را تحریک می کند تا اپی نفرین ازاد کند . هورمونی که باعث تولید ادرنال می شود در بروز واکنش جنگ و گریز به سرعت عمل می کنند . افزایش سطح و چرخش کورتیزول و اپی نفرین باعث افزایش مقاومت به انسولین و بالا رفتن سطح قند خون می شود .

از ان جا که استرس  باعث افزایش فشار خون می شود ،برای کنترل دیابت داروی مناسبی به شمار نمی رود و چون مسایل استرس زا شما را به موضوعات دیگر سرگرم می کند کنترل دیابت از دست شما خارج می شود .

عوارض فیزیکی:

زمانی که بیمار هستید و یا از صدمه ای که به شما وارد شده رنج می برید ،بدنتان تحت فشار قرار دارد . بنابراین نیاز دارید که بیشتر قند خونتان را تست کنید . تست قند خون در مواقعی که فشار روحی و روانی است ،باید به همان نحو انجام شود . امتحان اخر ترم دارید ،باید تراز حسابرسی تان را در بیاورید ،دو شیفت کار می کنید و در مواردی این چنینی باید تست قند خون بیش تر انجام شود .استرس به فرم بدن  (سیبی شکل )تجمع چربی در ناحیه ی شکم نیز مربوط می شود . هنوز به طور کامل مشخص نیست که  استرس باعث اضافه وزن می شود یا اضافه  وزن باعث دیابت می شود .

 

منبع :کتاب دیابت و زندگی

نویسنده  :پایولا فورد مارتین

مترجم :طاهره عبادی فصل بیستم ،دیابت ،احساسات و ارتباطات

 

نظرات