کنترل گلایسمی در ارتباط با رژیم غذایی و برنامه انسولین درمانی در بیماران دیابتی نوع1

    کنترل بیماری دیابت در واقع تخمینی از کنترل قندخون در 3 ماه اخیر است. یکی از عمده ترین نگرانی ها در کودکان مبتلا به دیابت نوع1 کنترل گلایسمی است.عدم کنترل مطلوب گلیسمی با طیف گسترده ای از عوارض بیماری دیابت مرتبط است که کتواسیدوز دیابتی به عنوان عارضه حاد بیماری و مشکلاتی همچون نوروپاتی ، اختلالات کلیوی، مشکلات بینایی، قلبی عروقی و اختلالات جنسی به عنوان عوارض مزمن بیماری شناخته می شوند.

   کنترل ضعیف گلایسمی در بیماران دیابتی نوع1 و2 در ایران گزارش شده است به طوری که 62% بیماران دیابتی نوع1 کنترل نامطلوب داشته اند.کنترل گلیسمی متاثر از عواملی همچون عوامل فرهنگی، اجتماعی، بیولوژیک و عاطفی است.رژیم غذایی با وجود اینکه در بروز دیابت نوع1 نقش چندانی ندارد اما به عنوان یکی از موارد ضروری در کنترل دیابت نوع1و پیشگیری از عوارض ناخواسته بیماری شناخته شده است.برای رسیدن به سطوح گلایسمی مطلوب انجمن دیابت آمریکا توصیه می کند که دوز انسولین دریافتی افراد دیابتی نوع1 با محتوای رژیم غذایی، حجم غذا و سطح فعالیت متناسب باشد. با وجود اهمیت این موضوع، عدم پیروی از توصیه های متداول در بیماران دیابتی در بررسی های مختلف گزارش شده است.

   روند روبه رشد بروز دیابت همراه با شیوع بالا و زودهنگام نشانگرهای عوارض مرتبط با دیابت در نوجوانان نیاز به مراقبت های بیشتر در این دوران برای محافظت در برابر عوارض قلبی کلیوی را پررنگتر می نماید.بررسی های محدود عوامل موثر بر کنترل گلایسمی در ایران ممکن است باعث افزایش بروز عوارض نامطلوب در بیماران دیابتی نوع1 شود. افزون بر این کودکان و نوجوانان نسبت به محدودیت ها و اجرای برنامه خودمراقبتی مقاومت نشان داده و کمتر پذیرای این موارد هستند.به نظر می رسد شناسایی نقاط ضعف در کنترل گلایسمی بیماران و آگاهی از چگونگی وضعیت پیروی بیماران از توصیه های متداول،در تدوین برنامه های جامع تر و مناسب تر برای کنترل گلیسمی و به دنبال آن پیشگیری از عوارض بیماری راهگشا باشد.

منبع :

فرزانه عسگری طایی : کنترل گلایسمی در ارتباط با رژیم غذایی و برنامه انسولین درمانی در بیماران دیابتی نوع1، مجله دیابت و لیپید ایران، دو ماهنامه فروردین- اردیبهشت1391:دوره11( شماره4)392-384

 

نظرات