گره گشایی در اکت ( الفبای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد)

برشی از کتاب

پذیرش : هنگامی که صحبت از پذیرش به میان می آید ،این دعای معروف به ذهن  می آید :خدایا به من ارامشی ده تا آنچه را نمیتوانم تغییر بدهم را بپذیرم ،شهامتی بده تا آنچه را که میتوانم تغییر دهم را تغییر بدهم ،و بینشی بده تا تفاوت میان این دو را درک کنم .

هنگامی که ما شخصی را همان طور که هست می پذیریم ،دیگر خشم ،رنجش و ناکامی شدید را تجربه نخواهیم کرد و این همان معنای آرامش است .

اگر هنوز نسبت به فرد دیگری که تغییر نمی کند آزرده خاطر و ناکام می شوید و نسبت به رفتارهایش خشمگین می شوید ،شما هنوز اورا به طور کامل نپذیرفته اید ... اینطور نیست ؟شما هنوز در پی تغییر دیگری هستید ،حتی اگر به طور آشکار از رفتارهای مخرب استفاده نکنید .

پذیرش به این معناست که : من تمام بخش های وجودی تو را می پذیرم و سعی نخواهم کرد که تو را مطابق میل خودم تغییر دهم . این زندگی توست و تو حق داری آن را به شیوه ی ایده ال خودت بسازی .

هنگامی که شما شخص دیگر و حق انتخابش  برای زندگی را می پذیرید ،لزوماً به این معنا نیست که همچنان بایستی به ارتباطتان با آن شخص ادامه  بدهید ،این تصمیمی است که شما بایستی بگیرید و وظیفه ی  شماست که به فکر محافظت از خود باشید . به عنوان مثال اگر شما در ازدواجی هستید که همسرتان به شما خیانت می کند ،شما ممکن است او و این انتخابش را مورد پذیرش قرار بدهید ،اما این بدین معنا نیست که شما بایستی به زندگی با این فرد ادامه بدهید .

 آنچه در در تمرینات این کتاب  به آن دست می یابید :

روابط مهم تان را بررسی می کنید و می بینید که آیا شخصی هست که شما رفتارهایش را نمی پسندید و تلاش می کنید تا تغییرش دهید . به خاطر داشته باشید که تمام روش های زیرکانه و نامحسوس خود برای تغییر دیگری را در نظر بگیرید . بهترین روش برای تشخیص ،این است که از خود بپرسید آیا من خشم و یا رنجشی را در روابط مهم زندگی ام به دلیل انتخاب های دیگران تجربه می کنم ؟ اگر پاسختان منفی است ،پس این تجربه ی پذیرفتن را جشن بگیرید . اگر پاسختان مثبت است ،زمان بگذارید تا بتوانید خودتان را برای پذیرش دیگران متقاعد  کنید . به خودتان یاد آوری کنید که این حق هر انسانی است که در زندگی انتخاب های خودش را داشته باشد . شروع به پذیرفتن دیگران کنید و ببینید چه تغییری در روابطتان به وجود می آید .

نظرات