گروه شير و فرآورده هاي آن

با توجه به ميزان كالري مورد نياز شخص مي توان 2 الي 3 واحد از گروه شير و فراورده هاي آن در روز استفاده نمود.

هر واحد شير و فرآورده هاي آن معادل مقادير زير مي باشد:

  • یک ليوان شير يا ماست
  • دو ليوان دوغ

 

منبع:

دکتر باقر لاریجانی: راهنمای بالینی خود مراقبتی دیابت(چگونه در درمان خود مشارکت کنیم؟): تغذیه ، مرکز تحقیقات دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بهار1398

نظرات