گزارش کنگره جهانی دیابت - ابوظبی 2017

کنگره جهان دیابت هر 2سال یک بار و به همت فدراسیون جهانی دیابت IDF در یکی از کشورهای جهان برگزار می گردد.در سال 2017 از تاریخ 4 تا 8دسامبر 2017 در شهر ابوظبی امارات برگزار گردید.

این کنگره میزبان بیش از 200سخنران از 170کشور جهان را برعهده داشت و درطول این 4 روز با برگزاری نمایشگاه دیابت، تازه ترین یافته های علمی، دستاوردهای پژوهشی و نوآوری های مربوط به آموزش و مدیریت دیابت را به 8000شرکت کننده ارائه نمود.در این کنگره بیش از 200 انجمن از سراسر جهان حضور داشته و در بخش های مختلف به معرفی فعالیت های خود پرداختند.

آمار نگران کننده از شیوع دیابت ، اخبار امیدبخش از راهکارهای جدید درمانی و همینطور نتایج پژوهش های متعدد علمی بر روی دیابت و آموزش دیابت ، ابعاد کنگره دیابت 2017 را شامل می شدند.

اطلس دیابت که توسط فدراسیون بین المللی دیابت منتشر گردیده است آمار دیابت در مناطق 7گانه جهان را به خوبی نمایش می دهد که ایران به عنوان یکی از اعضای منطقه منا (خاورمیانه) یکی از کشورهایی است که با افزایش حدود 70درصدی شیوع دیابت تا سال 2045 مواجه خواهد بود و بنابراین نیازمند برنامه های جدی و عملیاتی برای بهبود سبک زندگی شهروندان خود می باشد.

اما ... درکنار همه اخبار نگران کننده ، اخبار امیدوارکننده ای هم در میان سخنرانان به گوش می رسید. پیشرفت های قابل توجه محققان در تولید سلول های بتای هوشمند و پانکراس طبیعی که هردو از امیدهای درمان و مدیریت بهتر دیابت به شمار می رود، از جمله اخبار مورد توجه در کنگره 2017 بودند. این تجهیزات که پیش بینی می شود تا کمتر از 10 سال آینده به بازار وارد شوند، تحول عظیمی در کیفیت زندگی افراد مبتلا به دیابت ایجاد خواهد شد.

سخنرانی آقای دکتر استقامتی ، فوق تخصص غدد از خبرهای خوش دیگر این همایش بود که نام ایران را بر سر زبانها انداخت.

 

نقل از  : سایت گابریک

نظرات